საჯარო ინფორმაცია

აუდიტორების წერილობითი ინფორმაცია (ანგარიში) აუდიტის შედეგების მიხედვით

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი (გათვალისწინებული შენიშვნები)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ანგარიში 2015 წლის 30 ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრამდე პერიოდში გაწეული მუშაობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის -თავმჯდომარის ალექსანდრე თოფურიას 2015 წლის 30 ოქტომბრიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრის პერიოდში გაწეული საქმიანობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის აკაკი დარჯანიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,   ფრაქცია ,,ქართული ოცნების" თავმჯდომარის ზურაბ ჩაჩუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მაია ჩხარტიშვილის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის პაატა ჩაგანავას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარის სამსონ კუტალიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის სევერიან შენგელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ფრაქცია ,,პატრიოტები უკეთესი მომავლისათვის" თავმჯდომარის მალხაზ  ბუკიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, მიხეილ გუდავაძის ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის  ნინო მიმინოშვილის ანგარიში 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ფრიდონ კვარაცხელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი შამუგიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ირაკლი დუნდუას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, თამაზ სოსელიას ანგარიში

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, ოთარ ხარჩილავას ანგარიში

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად,  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან  დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 

არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის" შესაბამისად,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 ივნისის N9/32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის განკარგულებები

2/1 განკარგულება-

2/2 განკარგულება

2/3 განკარგულება

3/4 განკარგულება

3/5 განკარგულება

5/6 განკარგულება

5/6 განკარგულება-დანართი

6/7 განკარგულება

6/8 განკარგულება

6/9 განკარგულება

6/10 განკარგულება

6/11 განკარგულება

6/12 განკარგულება

7/13 განკარგულება

7/14 განკარგულება

7/15 განკარგულება

7/16 განკარგულება

8/17 განკარგულება

8/18 განკარგულება

8/19 განკარგულება

8/20 განკარგულება

8/21 განკარგულება

8/22 განკარგულება

8/23 განკარგულება

8/24 განკარგულება 

9/25 განკარგულება

10/26 განკარგულება

11/27 განკარგულება

12/28 განკარგულება

12/29 განკარგულება

12/30 განკარგულება

12/31 განკარგულება

12/32 განკარგულება

12/32 განკარგულება-დანართი

13/34 განკარგულება

13/35 განკარგულება

13/36 განკარგულება

14/37 განკარგულება

14/38 განკარგულება

14/39 განკარგულება

 

 

 

 

დღის წესრიგი    N1

დღის წესრიგი   N2

დღის წესრიგი   N3

დღის წესრიგი    N4

დღის წესრიგი   N5

დღის წესრიგი   N6

დღის წესრიგი   N7

დღის წესრიგი  N8

დღის წესრიგი  N9

დღის წესრიგი  N10

დღის წესრიგი  N11

დღის წესრიგი  N12

დღის წესრიგი N13

დღის წესრგი   N14

დღის წესრიგი  N15

 

სხდომის ოქმი N1

სხდომის ოქმი N2

სხდომის ოქმი N3

სხდომის ოქმი N4

სხდომის ოქმი  N5

სხდომის ოქმი N6

სხდომის ოქმი N7

სხდომის ოქმი N8

სხდომის ოქმი N9

სხდომის ოქმი N10

სხდომის ოქმი N11

სხდომის ოქმი N12

სხდომის ოქმი N13

სხდომის ოქმი N14

სხდომის ოქმი N15

 

გამოგვყევი