საკრებულოს სხდომის ოქმები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის   ო ქ მ ი  №1

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ მ ი  №2

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ მ ი  №3

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  4

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  5

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  6

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  7

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  8

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  9

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  10

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  11

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  12

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  13

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  14

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის    ო ქ  მ ი  15

გამოგვყევი