სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის პირველი (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-2 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის  დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-3 მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-4 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-5 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-6 მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-7 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-8 მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-9 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-10 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-11 (რიგგარეშე) მოწვევის სხდომის დღის წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის მე-12  მოწვევის   სხდომის დღის  წესრიგი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-13  მოწვევის   სხდომის დღის  წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის მე-14 (რიგგარეშე) მოწვევის   სხდომის დღის  წესრიგი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017 წლის მე-15 მოწვევის   სხდომის დღის  წესრიგი

გამოგვყევი