პაატა ჩაგანავა

დაბადების თარიღი: 1978 წ. 6 იანვარი

 

გაანთლება:

ქუთაისის  ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, კვალიფიკაცია-ეკონომისტი

 

სამუშაო გამოცდილება

გამოგვყევი